Utenlandske

Ordene ‘norsk’ og ‘utenlandsk’ viser her alltid bare til statsborgerskapet.