Innvandrerne

Her brukt bare om utenlandsfødte som innvandret første gang som utenlandsk statsborger.