Feilmarginen

Feilmarginen viser hvor stor endringen i AKU må være før vi kan være rimelig sikre på at det har skjedd en endring.