Private kosthusholdninger

Private kosthusholdninger er i statistikkforordningen som gjelder AKU definert som en person som bor alene eller flere personer som bor sammen og, alene eller i fellesskap, dekker de grunnleggende behov. Eksempler på slike grunnleggende behov er mat og husleie.