Målpopulasjonen

Målpopulasjonen er den populasjonen statistikken gjelder for, altså den gruppen statistikken gir tall for.