Mestring

Respondenter har i undersøkelsen svart på fem spørsmål grad av mestring i livet - som kontroll, problemløsing, forandring og hjelpeløshet.