Lite økonomisk romslighet

Respondenter som har svart at de har vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes.