Materielle mangler

Personer som mangler minst ett av følgende materielle goder: om de hadde mulighet til å holde boligen passe varm, spise kjøtt eller fisk annenhver dag, bytte ut utslitte møbler, betale for en ukes ferie utenfor hjemmet i året.