Middels tilfreds

Svar på spørsmålene om tilfredshet med ulike livsområder blir oppgitt på en skala fra 0-10, hvor 0 er ‘ikke fornøyd i det hele tatt’ og 10 er ‘svært fornøyd’. Svar mellom 0 og 5 angir en lav skår (lav tilfredshet), svar mellom 9 og 10 angir en høy skår (høy tilfredshet) og svar mellom 6 og 8 middels tilfredshet.