Subjektiv livskvalitet

Handler om personers vurdering av tilfredshet med livet sitt generelt og med viktige livsområder, ulike aspekter av psykologisk fungering og realisering av sitt potensiale samt tilstedeværelse av positive og negative følelser.