Seksuell tiltrekning

Handler om hvem vi blir seksuelt tiltrukket av. Kan henge sammen med din seksuelle orientering, men kan også være uavhengig av dette.