Statsforvaltningen

Statsforvaltningen omfatter stats- og trygdeforvaltningen, statlige lÄneinstitutter og statens forretningsdrift. Helseforetakene er inkludert.