Kommunalforvaltningen

Kommunalforvaltningen omfatter kommunal- og fylkeskommunal forvaltning, samt kommunal forretningsdrift.