Privat sektor

Privat sektor omfatter privat næringsvirksomhet, samt statlig eide aksjeselskaper mv. (for eksempel Equinor, Telenor, Statnett), Norges Bank og selvstendige kommuneforetak.