Arbeidsrettede tiltak

Arbeidsrettede tiltak er tiltak fra NAV for personer som ønsker å komme i jobb. Dette omfatter både ordinære tiltaksdeltakere og deltakere med nedsatt arbeidsevne.