Statistisk signifikant

En sammenheng er statistisk signifikant dersom det er stor sannsynlighet for at sammenhengen ikke skyldes tilfeldigheter.