Finansieringsgrad

Anleggsmidler i forhold til langsiktig gjeld og egenkapital per 31. desember.