Egenkapitalandelen

Viser egenkapitalen i prosent av sum gjeld og egenkapital målt ved utgangen av perioden.