Likviditetsgrad

Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.