SDØE

SDØE står for Statens direkte økonomiske engasjement og er en ordning for forvaltning av norsk statlig engasjement i petroleumssektoren.