Driftsresultat

Dette er virksomhetens driftsinntekter fratrukket driftskostnader.