Utgiftsandelen

Utgiftsandelen angir utgifter for en konsumgruppe sett i forhold til totale forbruksutgifter for konsum i husholdningene.