Konsumgrupper

Varer og tjenester er gruppert i 12 konsumgrupper basert på konsumklassifisering European Classification of Individual Consumption by Purpose (ECoicop).