Konsum i husholdningene

Konsum i husholdningene inkluderer varer og tjenester som betales og forbrukes av husholdningene.