Prisnivåjustert BNP per innbygger

Prisnivåjustert BNP per innbygger er et mål som brukes til sammenligning av den materielle velstanden i ulike land. Prisnivåjustering er nødvendig i internasjonale sammenlikninger av volumtall for å unngå at land med høyt prisnivå får overvurdert sine tall sett i forhold til land med lavt prisnivå. BNP viser verdien av alt som skapes/produseres i et land. BNP omfatter verdiskapingen i all markedsrettet næringsvirksomhet, dessuten offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og produksjon for eget bruk.