Innvandrere

Innvandrere er personer som bosatt i Norge og født i utlandet av utenlandsfødte foreldre.