EU50

Personer som tilhører en husholdning som har en årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under 50 prosent av median inntekt etter skatt per forbruksenhet i hele befolkingen, ved å bruke EU-skalaen for forbruksenheter.