Inntekt etter skatt per forbruksenhet

Inntekt etter skatt per forbruksenhet brukes for å sammenligne inntektsnivået etter skatt mellom husholdninger av ulik størrelse og sammensetning. Husholdningens samlede inntekt etter skatt deles på antall forbruksenheter i husholdningen. Forbruksenhet er beregnet etter EU-skalaen ved at første voksne i husholdningen vekt=1, deretter de neste voksne vekt=0,5 og barn under 17 år vekt=0,3.