Innskuddsmarginen

Differansen mellom 3 måneders effektiv NIBOR og innskuddsrenten ved siste virkedag i perioden.