Karantenehotell

For å avgrense importsmitte innførte regjeringa 5. november 2020 en ordning med karantenehotell frå 9. november 2020. For meir informasjon, sjå eigen boks.