Feilmarginen

Feilmarginen viser kor stor endringa i AKU må vere før vi kan vere rimeleg sikre på at det har skjedd ei endring.