Arbeidsintensitet

Indikator for kombinasjon av uføretrygd og arbeid. Full arbeidsintensitet = Kombinasjon i alle måneder. Høy = Kombinasjon i minst halvparten av alle måneder. Lav = Kombinasjon i under halvparten av alle måneder. Se også www.ssb.no/ufore.