Helårs uføre

Er de som var uføretrygdet i alle årets 12 måneder. Personer som startet eller avsluttet uføretrygd i løpet av året er ikke inkludert.