Arbeid

Brukes her i betydningen lønnstakere som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken den aktuelle måneden, samt personer som var midlertidig fraværende fra slikt arbeid. Arbeid som selvstendig næringsdrivende blir omtalt senere i artikkelen.