Uføretrygdet

Er personer med et positivt vedtak om uføretrygd fra Folketrygden i minst en måned i løpet av året.