EU27=100

Nivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av de 27 EU-landene. Tidligere publiseringer refererer til EU28, da Storbritannia var medlemsland i EU.