Tjenesteytende næringer

I denne artikkelen refererer tjenesteytende næringer til tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass.