Utvinningsnæringer

I denne artikkelen refererer utvinningsnæringene til utvinning av olje- og gass inkludert rørtransport.