Produktinnsats

Verdien av anvendte innsatsvarer og -tjenester, unntatt kapitalslit.