Produksjonsverdi

Omsetning korrigert for endringer i beholdning av ferdige varer, varer i arbeid samt varer og tjenester kjøpt for videresalg.