Sentralitet

Målet for sentralitet måler kommunes nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. De mest sentrale kommunene er hovedstaden og de nærmeste naboene. Litt mindre sentrale er de andre storbyene og deres nærmeste naboer. Sentralitet er ikke det samme som størrelsen på tettsteder eller byer.