Inntektsdesiler

Et desil er det samme som en tiendedel. Med inntektsdesil menes en tiendedel av befolkningen når befolkningen er sortert etter inntekt. Den høyeste desilen er den rikeste tiendedelen av befolkningen, mens den laveste er den fattigste tiendedelen.