Innvandring fra Norden

Personer fra Norden kan bosette seg fritt i Norge, og må ikke søke om arbeidstillatelse, asyl eller familiegjenforening. De registreres derfor ikke med innvandringsgrunn på samme måte som innvandrere fra andre land. Derfor er så godt som all innvandring fra Sverige, Danmark, Finland og Island kategorisert som «nordisk» innvandring.