Den øvrige befolkningen

Befolkningen uten innvandrere. Barn av innvandrere regnes med i den øvrige befolkningen.