Fritidstjenester

Fritidstjenester omfatter sport- og fritidstjenester, kulturelle tjenester, lotteri og totalisatorspill, pakketurer, veterinær- og andre tjenester knyttet til kjæledyr, samt reparasjon av audiovisuelt utstyr og fritidsvarer.