Tungtransport

Består hovedsakelig av dieseldrevne kjøretøy. Busser inngår ikke i tallene.