Busser

Inkluderer tomkjøring og posisjonskjøring. Turbusser inngår ikke i tallene.