Andre lette kjøretøyer

Varebiler, minibusser, campingbiler og andre kjøretøy som ikke inngår som personbil, busser eller tunge kjøretøy.