Tonnkilometer

Produktet av godsmengde og transportavstand. Eksempel: Et transportmiddel som frakter 2 tonn gods en avstand på 100 kilometer har utført et transportarbeid på 2 x 100 = 200 tonnkilometer.