Passasjerkilometer

Produktet av reiselengde og antall passasjerer som er transportert. Eksempel: Et transportmiddel som frakter 100 personer en avstand på 50 kilometer har utført et transportarbeid på 100 x 50 = 5 000 passasjerkilometer.